Preparat na kuny i inne dzikie zwierzęta

Produkt w postaci płynnej przeznaczony do odstraszania kun, dzików i zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) oraz kretów i nornic.

dostępne opakowania

Preparat na kuny i inne dzikie zwierzęta – produkt w postaci koncentratu służący do odstraszania kun, dzików i zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) oraz kretów i nornic.

Kuny:
w pomieszczeniach, budynkach gospodarczych, inwentarskich, mieszkalnych (np. na strychu; w garażu) i użyteczności publicznej a także innych miejsc gdzie czyni szkody: w pojazdach i urządzeniach. Preparat działa po 4 dniach od zastosowania produktu.

Dziki i zwierzyna płowa (m.in. jelenie, sarny, daniele):
na polach golfowych, cmentarzach i boiskach piłkarskich.
Zabezpiecza teren do 8 tygodni przy bezdeszczowych warunkach.

Krety i nornice:
na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.
Okres działania do 6 tygodni.

Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć.
Dziki i zwierzyna płowa (m.in. jelenie, sarny, daniele):
Wykonać oprysk na całość powierzchni w ilości 50 ml koncentratu do rozcieńczenia w 2-3 l wody/100 m2. Bariera zapachowa: rozcieńczyć 20 ml koncentratu w 0,5 l wody i opryskać pas o szerokości ok. 2 m jako bariera zapachowa wokół chronionego terenu o powierzchni 100 m2.
Kuny:
Ustawić szklankę lub korytko ze szmatką nasączoną lub oblaną preparatem. W przypadku gryzienia kabli posmarować przewody preparatem nierozcieńczonym.
Krety i nornice:
Zdjąć ziemię z kopca aż do odsłonięcia kanału wejściowego i wlać płyn do środka otworu w dawce 20 ml koncentratu. Następnie przykryć kanał zdjętą uprzednio ziemią aby zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Działa natychmiast po zastosowaniu. Zabiegi należy powtarzać po każdorazowym opadzie deszczu.

Dostępne opakowania

Opakowanie jedn. Opakowanie zbiorcze Nr katalogowy EAN
50 ml 8 szt. 953 5902341009535