Granulat na sarny, kuny i inne dzikie zwierzęta

Produkt przeznaczony do odstraszania kun, dzików i zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) oraz kretów i nornic.

dostępne opakowania

Produkt w postaci granulatu przeznaczony do odstraszania kun, dzików i zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) oraz kretów i nornic.

Zakres stosowania:
Kuny: w pomieszczeniach, budynkach gospodarczych, inwentarskich, mieszkalnych (np. na strychu, w garażu) i użyteczności publicznej, a także w innych miejscach gdzie czyni szkody (w pojazdach i urządzeniach). Preparat działa po 4 dniach od zastosowania produktu.
Dziki i zwierzyna płowa (m.in. jelenie, sarny, daniele): na polach golfowych, cmentarzach, pryzmach kompostu i boiskach piłkarskich. Zabezpiecza teren przez 8 tygodni.
Krety i nornice: na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Okres działania- co najmniej 6 tygodni.

Sposób stosowania

Dziki i zwierzyna płowa (m.in. jelenie, sarny, daniele):
Rozsypać na powierzchnię: 80-100 g /100 m2
Stworzyć barierę zapachową – pas o szerokości 2 m;
obwód zamknięty: 40 g/100 m2
Kuny:
Rozsypać na powierzchnię, którą chcemy chronić 100 g /50-100 m2
Krety i nornice:
Zdjąć ziemię z kopca aż do odsłonięcia kanału wejściowego i wprowadzić do środka 20 g granulatu, a następnie przykryć kanał zdjętą z nich uprzednio glebą, uszczelniając otwór tak, aby zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Działa natychmiast po zastosowaniu.
Zabieg należy powtarzać po każdorazowym opadzie deszczu.

Dostępne opakowania

Opakowanie jedn. Opakowanie zbiorcze Nr katalogowy EAN
100 g 12 szt. 956 5902341009566