Preparat odstraszający na kuny i inne zwierzęta + tacki

Produkt w postaci płynnej przeznaczony do odstraszania kun, dzików i zwierzyny płowej (jelenie, sarny, daniele) oraz kretów i nornic. Działa do 8 tygodni po 4 dniach od zastosowania.

Preparat można stosować:

• w pomieszczeniach, budynkach gospodarczych, inwentarskich, mieszkalnych i użyteczności publicznej
• w pojazdach i urządzeniach
• na strychu i w garażu
• na polach golfowych i boiskach piłkarskich
• na cmentarzach
• na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Opakowanie 50 ml + 2 szt.

Nr katalogowy 954

Opakowanie zbiorcze 12 szt.

EAN 5902341009542

Grupa agrecol